รายชื่อประเทศทั่วโลก

รายชื่อประเทศทั่วโลก (Country)


ทวีปเอเชีย

41. ไทย
47. สาธารณรัฐเยเมน
48. ฮ่องกง

 ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปยุโรป

98. สาธารณรัฐสโลวัก (สโลวะเกีย)
102. สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์แลนด์)
104. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ)

ทวีปแอฟริกา

119. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอวอรี่โคสต์)

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาใต้

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม