รายชื่อบริษัทที่ผลิตหน่วยประมวลผลกลาง

รายชื่อบริษัทที่ผลิต CPU
Intel

AMD

Nvidia (Processor ที่โด่งดัง Nvidia Tegra X1 มี GPU ที่มีเทคโนโลยี Cuda ที่ช่วย CPU ประมวลผล เปรียบเสมือน Co Processor)

IBM

Qualcomm

ARM

GlobalFoundries

Oracle

Sun Microsystems
ขายกิจการให้ Oracle ไปแล้ว

Tilera

IDT (Processor ที่โด่งดัง WinChip3 266 MHz Socket Super 7)

VIA

Cyrix (Processor ที่โด่งดัง Cyrix MediaGXm 266 MHz)
ได้รวมกับ National Semiconductor ต่อมาได้ขายกิจการให้ VIA Technologies รับช่วงต่อแทน

Transmeta (Processor ที่โด่งดัง Transmeta Efficeon)
ขายให้ Novafora

Samsung Electronics

Marvell

Freescale Semiconductor

STI (Sony, Toshiba, IBM เป็นการรวมตัวกันผลิตหน่วยประมวลผล Cell Processor)

Rise Technology (Processor ที่โด่งดัง mP6 266MHz Socket 7)

National Semiconductor (Processor ที่โด่งดัง Geode GX1-333B 333 MHz)
เข้ายึดโดย Texas Instruments

TI : Texas Instruments

NexGen (Processor ที่โด่งดัง Nexgen NX586 P120 111 MHz)

C&T : Chips and Technologies (Processor ที่โด่งดัง 386sx)
ขายต่อให้ Intel แล้ว

UMC (Processor ที่โด่งดัง UMC U5SX 40 MHz)


NEC (Processor ที่โด่งดัง Nec V20 D701080-8 8 MHz)

Motorola

BAE Systems


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม