บอต

บอต (Bot)


บอต(Bot) หรือ อินเทอร์เน็ตบอต (Internet bot) คือ โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบอตย่อมาจากคำว่าโรบอต (robot) แปลว่าหุ่นยนต์

บอตที่นิยมใช้ในอินเทอร์เน็ต สำหรับการเก็บข้อมูลจากเว็บเพจ เรียก เว็บครอว์เลอร์ (web crawler) หรือ สไปเดอร์ (spider) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของเว็บนั้นมาทำการวิเคราะห์ เช่น กูเกิลบอต (GoogleBot) เก็บข้อมูลจากเว็บต่างๆ แล้วมาทำดัชนีของเว็บเพื่อใช้ในเสิร์ชเอนจิน

บอตในไออาร์ซีหรือในเมสเซนเจอร์ เป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ตอบคำถามของผู้ใช้ต่างๆ โดยบอตประเภทนี้จะนำคำถามของผู้ใช้มาประมวลผลตามเงื่อนไข และเมื่อพบคำตอบที่น่าจะเกี่ยวข้องจะส่งคำตอบกลับไป หรือถ้าไม่พบคำตอบจะส่งข้อความว่า ไม่เข้าใจในคำถามให้ถามคำถามใหม่ บอตประเภทนี้สามารถตอบคำถามได้หลายประเภท รวมถึงการค้นหา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายงานสภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ผลการแข่งขันกีฬา เป็นต้น

เกมบอตเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ในเกม โดยประพฤติตัวเหมือนผู้เล่นคนอื่น โดยในบางครั้งทางผู้จัดทำเกมจัดไว้ เพื่อไว้ช่วยเหลือหรือตอบคำถามผู้ใช้ทั่วไป และในบางครั้งผู้ใช้เองจะใช้บอตประเภทนี้ เล่นเกมแทนตัวผู้เล่นเอง โดยให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและผู้ใช้เฝ้าดูบอตเล่นเกมแทน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม