แปลภาษา (Translate)

โฆษณาของyengo

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ระบบจัดการเนื้อหา (CMS : Content Management System)

CMS คืออะไร
ระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป

CMS WebBoard, CMS Forum
- phpBB (Open Source)
https://www.phpbb.com (English Langauge)
http://www.phpbbthailand.com (ภาษาไทย)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศคอมพิวเตอร์


แบบฝึกหัด
  • จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ คืออะไร
  • กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
  • อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คืออะไร ให้ยกตัวอย่างประกอบด้วย
  • การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทำได้โดยวิธีใดบ้าง
  • ข้อควรระวังและแนวทางการป้องกันการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Chayo Web Browser V2Information
- OS Requirement : Windows
- License : Freeware

Download
https://mega.co.nz/#!i1JmyIhL!Yy7AIF5Voag8iIUXBKyIImawlZg9vyXWDf5l30N2jjY

วิธีใช้งาน
คีย์ลัด
- เพิ่มแท็บ กดปุ่ม Ctrl+T
- ลบแท็บ กดปุ่ม Ctrl+W


เข้าดูเว็บไซต์
พิมพ์ url ยกตัวอย่างเช่น http://www.google.com เสร็จแล้วให้กดปุ่ม 


ค้นหาข้อมูล
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา  ยกตัวอย่างเช่น "สวัสดี" เสร็จแล้วให้กดปุ่ม 

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิธีสร้างไอคอนสำหรับใช้สร้างเว็บไซต์

1. ใช้โปรแกรม
IcoFX
http://software.thaiware.com/10677-IcoFX-Download.html

2. ใช้เว็บแอฟพลิเคชัน
สร้างผ่านเว็บ http://favicon.htmlkit.com/favicon
- เข้าเว็บไซต์ http://favicon.htmlkit.com/favicon
- เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการทำเป็นไอคอน
- กดปุ่ม Generate FavIcon.ico
- กดปุ่ม Download FavIcon Package
- ให้นำโค้ดไปแปะระหว่างแท็ก <head> ... </head>
ไอคอนภาพนิ่งใช้โค้ดนี้
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
ไอคอนภาพเคลื่อนไหวใช้โค้ดนี้
<link rel="icon" type="image/gif" href="animated_favicon1.gif">

สร้างผ่านเว็บ http://www.favico.com
- เข้าเว็บไซต์ http://www.favico.com
- กดปุ่ม BROWSE เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการทำเป็นไอคอน
- เลือกขนาด 16x16
- กดปุ่ม CREATE
- กดปุ่ม Download favicon.ico ที่เป็นรูปลูกศรลง อยู่ทางด้านขวา
- ให้นำโค้ดไปแปะระหว่างแท็ก <head> ... </head>
ไอคอนภาพนิ่งใช้โค้ดนี้
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon" />

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เทคนิคการนับเลขคู่กับคี่แข่งกับเพื่อนให้ชนะ

1. การนับเลขคู่
เทคนิคที่1 ใช้หลักการของแม่สูตรคูณ
2x1 = 2
2x2 = 4 คือ นำเลข 2 เดิมมาบวกอีก 2 จะได้ 4
เทคนิคที่2 ใช้เทคนิคการสังเกต
2 4 6 8 10
12 14 16 18 20
22 24 26 28 30
จะสังเกตเห็นว่าเลข ด้านหลังจะเป็น 2 4 6 8 0 ตลอด เมื่อเลขด้านหลังถึง 0 แล้วเลขข้างหน้าจะเพิ่มมา 1

2. การนับเลขคี่
1 3 5 7 9 11
เทคนิคที่1 n+2 คือ นำเลขเดิมมาบวก 2 เช่น
1 , 1+2=3 , 3+2=5 , 5+2=7 , 7+2=9 , 9+2=11
เทคนิคที่2 การสังเกต
1 3 5 7 9
11 13 15 17 19
21 23 25 27 29
จะสังเกตเห็นว่าเลข ด้านหลังจะเป็น 1 3 5 7 9 ตลอด เมื่อเลขด้านหลังย้อนกลับถึง 1 แล้วเลขข้างหน้าจะเพิ่มมา 1