วิธีสร้างไอคอนสำหรับใช้สร้างเว็บไซต์

1. ใช้โปรแกรม
IcoFX
http://software.thaiware.com/10677-IcoFX-Download.html

2. ใช้เว็บแอฟพลิเคชัน
สร้างผ่านเว็บ http://favicon.htmlkit.com/favicon
- เข้าเว็บไซต์ http://favicon.htmlkit.com/favicon
- เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการทำเป็นไอคอน
- กดปุ่ม Generate FavIcon.ico
- กดปุ่ม Download FavIcon Package
- ให้นำโค้ดไปแปะระหว่างแท็ก <head> ... </head>
ไอคอนภาพนิ่งใช้โค้ดนี้
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
ไอคอนภาพเคลื่อนไหวใช้โค้ดนี้
<link rel="icon" type="image/gif" href="animated_favicon1.gif">

สร้างผ่านเว็บ http://www.favico.com
- เข้าเว็บไซต์ http://www.favico.com
- กดปุ่ม BROWSE เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการทำเป็นไอคอน
- เลือกขนาด 16x16
- กดปุ่ม CREATE
- กดปุ่ม Download favicon.ico ที่เป็นรูปลูกศรลง อยู่ทางด้านขวา
- ให้นำโค้ดไปแปะระหว่างแท็ก <head> ... </head>
ไอคอนภาพนิ่งใช้โค้ดนี้
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon" />

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม