แปลภาษา (Translate)

โฆษณาของyengo

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Chayo Web Browser V2Information
- OS Requirement : Windows
- License : Freeware

Download
https://mega.co.nz/#!i1JmyIhL!Yy7AIF5Voag8iIUXBKyIImawlZg9vyXWDf5l30N2jjY

วิธีใช้งาน
คีย์ลัด
- เพิ่มแท็บ กดปุ่ม Ctrl+T
- ลบแท็บ กดปุ่ม Ctrl+W


เข้าดูเว็บไซต์
พิมพ์ url ยกตัวอย่างเช่น http://www.google.com เสร็จแล้วให้กดปุ่ม 


ค้นหาข้อมูล
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา  ยกตัวอย่างเช่น "สวัสดี" เสร็จแล้วให้กดปุ่ม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น