แปลภาษา (Translate)

โฆษณาของyengo

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ระบบจัดการเนื้อหา (CMS : Content Management System)

CMS คืออะไร
ระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป

CMS WebBoard, CMS Forum
- phpBB (Open Source)
https://www.phpbb.com (English Langauge)
http://www.phpbbthailand.com (ภาษาไทย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น