วิธีเปลี่ยน Active Key สำหรับ Microsoft Windows 8 Enterprise

จุดประสงค์ : เพื่อทำการเปลี่ยน Active Key ใหม่ของ Windows 8 Enterprise

เงื่อนไข : วิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะ Microsoft Windows 8 Enterprise

ขั้นตอนการระบบ Active ด้วย KMS
1.  เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. กดปุ่ม Windows และตัว R พร้อมกัน (คีย์ลัดสำหรับเข้าสู่โปรแกรม Run)
3. ตรงช่อง Open ให้พิมพ์ slui 3 (อ่านว่า เอส แอล ยู ไอ เคาะ เลขสาม) แล้วกดปุ่ม OK
4. จะเข้าสู่หน้าต่าง Windows Activation ตรงช่อง Product key ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์(Product Key) แล้วคลิกที่ปุ่ม Activate
5. รอจนกว่าระบบจะแจ้งว่า Active สมบูรณ์
6. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยการกดปุ่ม Windows + R บนแป้นพิพม์ แล้วพิมพ์ slui ตรงช่อง Open แล้วคลิกปุ่ม OK ระบบต้องแจ้งว่า "Windows is activated"

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม