วิธีเปลี่ยนคีย์ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กซ์พี (How to change windows xp key)

จุดประสงค์ : เพื่อที่เราสามารถเปลี่ยนไปใช้ Key ของซอฟต์แวร์ใหม่ที่เราต้องการได้

1. คลิกปุ่ม Start
2. คลิกที่ Run
3. ในช่อง Open ให้พิมพ์ regedit เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK
4. ในช่องทางซ้ายของโปรแกรม Registry Editor ให้หาแล้วคลิกคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
5. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ OOBETimer แล้วคลิก Modify
6. ให้เปลี่ยนตัวเลขชุดสุดท้ายเป็น 00 เพื่อปิดการใช้งาน Windows แล้วคลิก OK
7. คลิปปุ่ม Start และคลิก Run
8. ในช่อง Open ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วคลิก OK
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
9. จะเข้าสู่หน้าต่าง Active Windows ให้ทำการคลิกเลือก Yes, I want to telephone a customer service representative to active Windows จากนั้นคลิก Next
10. คลิก Change Product Key
11. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่อง New key แล้วคลิก Update
12. หากคุณกลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า ให้ทำการคลิก Remind me later แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
13. ทำการตรวจสอบว่า key ที่ได้ทำการลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้งานได้แล้วหรือยัง โดยคลิกที่ Start -> run แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกดปุ่ม OK
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
14. ถ้าทำสำเร็จ จะปรากฎข้อความดังนี้
Windows is already active. Click OK to exit.
15. คลิก OK เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยน key

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม