วิธีการเปลี่ยน Product Key ของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7

จุดประสงค์ : เพื่อเปลี่ยน Product Key ของระบบปฏิบัติการ Windows 7

เงื่อนไข :
1. License ของ Windows7 ต้องไม่เป็นแบบ OEM เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยน Product Key ได้
2.เนื่องจาก Windows 7 มีหลาย Edition ควรเปลี่ยน Product key ให้ตรงกับ เวอร์ชันของ windows7 นั้นๆด้วย


ขั้นตอนการทำ
วิธีที่ 1
1. คลิกขขวาที่ My Computer แล้วเลือก Properties
2. เลือก Change Product Key
3. จากนั้นให้เรากรอก Product key ตัวใหม่ ลงในช่อง Product Key: จากนั้นกด Next เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยน Product key ใหม่

วิธีที่ 2
1. ให้คลิกปุ่ม Start ตรงช่อง Search ให้พิมพ์ Run กด Enter จากนั้นพิมพ์ cmd ตรงช่อง Open แล้ว Enter หรือคลิกปุ่ม OK ก็ได้
2. จากนั้นให้พิมพ์ "slmgr.vbs -ipk ตามด้วย Product key ของ Windows7" กด Enter
3. จากนั้นพิมพ์ "slmgr.vbs -ato" และกด Enter

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม