การสร้าง Internet Connection สำหรับ Dial-up Modem 56 Kbps บน Windows XP

สิ่งที่ต้องมี
1. คุณต้องมีโทรศัพท์บ้าน และใช้บริการโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้นๆอยู่
2. Dial-up Modem จะเป็นแบบ Internal Modem หรือ External Modem ก็ได้

ขั้นตอนวิธีการทำ
เมื่อเสียบสายโทรศัพท์(หัวแบบ RJ11)เข้ากับ Dial-up Modem 56 Kbps แล้วให้
1. คลิกปุ่ม Start
2. เลือก All Programs
3. เลือก Accessories
4. คลิกเลือก New Connection Wizard
5. คลิกปุ่ม Next
6. คลิกเลือก Connect to the Internet แล้วคลิกปุ่ม Next
7. คลิกเลือก Set up my connection manually แล้วคลิกปุ่ม Next
8. คลิกเลือก Connect using a dial-up modem แล้วคลิกปุ่ม Next
9. พิมพ์ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ ISP(Internet Service Provider) ส่วนผมจะใส่ชื่อเป็น TOT แล้วคลิกปุ่ม Next
10. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ผมจะใส่เป็น 1222 แล้วคลิกปุ่ม Next
11. พิมพ์ Username และ Password ลงไป ในที่นี้ผมจะใส่เป็น
Username: U89$0y)9@totonline.net
Password: j4**9c+p
Confirm password: j4**9c+p
แล้วคลิกปุ่ม Next
12. คลิกเลือก Add a shortcut to this connection to my desktop เพื่อจะได้แสดงไอคอนไว้ที่หน้า Desktop เสร็จแล้วให้คลิปุ่ม Finish
13. กลับมาที่หน้า Desktop ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน TOT (มันจะเป็นชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรก)
14. กด Dial รอการเชื่อมต่อ
15. เมื่อเชื่อมต่เสร็จสิ้นจะมีไอคอนรูปคอมพิวเตอร์2เครื่องอยู่บน Taskbar ด้านล่างขวา

รหัสอินเตอร์เน็ตฟรี
หน่วยงาน
UserName
Password 
Tel
ค่าใช่จ่าย
TOT
U89$0y)9@totonline.net
j4**9c+p
1222
2 ช.ม.ตัด  3 บาท/ครั้ง
TOT
totonline@totonline.net
totonline
1222
2 ช.ม.ตัด  3 บาท/ครั้ง
TOT
tot1288@totonline.net
tot1288 
1222
2 ช.ม.ตัด  3 บาท/ครั้ง
TOT
woody2002@totonline.net
woody
1222
2 ช.ม.ตัด  3 บาท/ครั้ง
TOT
480783@totonline.net
823067
1222
2 ช.ม.ตัด  3 บาท/ครั้ง
TT&T
tclick@ttt
ไม่ต้องไส่
*998

TA 
easy
ไม่ต้องใส่
029000000

TOT
schoolnet@moe.go.th
netschool
1222

TOT
ployygot@totonline.net
internet
1222
 ช.ม.ตัด  บาท/ครั้ง
TOT
480783@totonline.net
823067
1222
 ช.ม.ตัด  บาท/ครั้ง

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม