การสร้างแผ่น Startup Disk สำหรับบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย Windows 98

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. แผ่นดิสก์ (Diskette) ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB
2. แผ่น CD-ROM ระบบปฏิบัติการ Windows 98

จุดประสงค์
1. ใช้สำหรับบูตเครื่อง เวลาเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นกับระบบ Windows  และไม่สามารถบูตเครื่องเข้า Windows แบบปกติได้

ขั้นตอนการทำ
1. คลิกปุ่ม Start
2. คลิกเลือก Settings
3. คลิกเลือก Control Panel
4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Add/Remove Programs
3. คลิกเลือกแท็บ Startup Disk
4. ใส่แผ่น Diskette ลงใน Floppy Disk Drive หรือ Drive A:
5. ใส่ CD-ROM Windows 98 ลงใน ODD (Optical Disk Drive) หรือ CD-ROM Drive
6. คลิกปุ่ม Create Disk
7. ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อหาไฟล์จากแผ่นติดตั้ง Windows 98
8. คลิกเลือกตำแหน่งไฟล์ติดตั้ง Windows 98
9. คลิกปุ่ม OK

หมายเหตุ
หากจะต้องการบูตเข้าแผ่น Startup Disk ต้องเข้าไปตั้งค่าในไบออสให้บูตจาก Floppy Disk เป็นอันดับแรก

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม