แปลภาษา (Translate)

โฆษณาของyengo

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

ตรวจเช็คไดรเวอร์ของเครื่องจาก Windows

ขั้นตอนการตรวจสอบไดรเวอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows 98 และ Windows ME
1. คลิกขวาที่ My Computer
2. คลิก Properties
3. คลิกเลือกแท็บ Device Manager
4. คลิกเครื่องหมายบวกจะปรากฏไดรเวอร์ที่ต้องการตรวจสอบ หากเป็นเครื่องหมาย ? สีเหลืองแสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์

ขั้นตอนการตรวจสอบไดรเวอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows XP
1. คลิกขวาที่ My Computer
2. คลิก Properties
3. คลิกเลือกแท็บ Hardware
4. คลิกปุ่ม Device Manager
5. คลิกเครื่องหมายบวกจะปรากฏไดรเวอร์ที่ต้องการตรวจสอบ หากเป็นเครื่องหมาย ? สีเหลืองแสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์

ขั้นตอนการตรวจสอบไดรเวอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows 7
1. คลิกขวาที่ My Computer
2. คลิก Properties
3. คลิกเลือก Device Manager
4. คลิกเครื่องหมายบวกจะปรากฏไดรเวอร์ที่ต้องการตรวจสอบ หากเป็นเครื่องหมาย ? สีเหลืองแสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น