ชโย เว็บไซต์ชื่อโปรแกรม : ชโย เว็บไซต์ โปรแกรมอรรถประโยชน์
อนุญาต(License) : ฟรีแวร์(Freeware)
ประเภทของโปรแกรม : เว็บไซต์(Website), เว็บไซต์โปรแกรม(Website Program), Web Application
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา : HTML, CSS, JavaScript, PHP
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา : Macromedia Dreamweaver, Notepad++, Adobe PhotoShop

ความต้องการของระบบ(System Requirements)
หน่วยประมวลผลที่รองรับ(CPU Compatible) : ทุกชนิด
ระบบปฏิบัติการ(OS : Operating System) : ทุกระบบปฏิบัติการ

รายละเอียดและข้อตกลงการใช้งาน
- หากเกิดปัญหาอะไรก็ตามที่มาจากการงานใช้โปรแกรมของผู้ใช้ ทางผมขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากโปรแกรมนี้ผมสร้างเพื่อการศึกษาภาษา HTML, CSS, JavaScript และPHP

บันทึกการเปลี่ยนแปลง(Change Logs)
ยังไม่มีการปรับปรุงโปรแกรม

เข้าใช้งานโปรแกรมได้ที่
http://chayo.comyr.com
http://chayo.16mb.com

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม