ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)

ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)

ประเภทของระบบปฏิบัติการ
Server Computer OS (Server Computer Operating System)
- Server OS
- Cloud OS

PC OS (Personal Computer Operating System)
- Desktop OS

Embedded OS (Embedded Operating System)
- Mobile OS
- Smart Phone OS
- MP3/Mp4 Player OS
- Web OS

Other
- TV OS (Television Operating System)
- Reciver OS
- ADSL Modem OS (Firmware)
- Microcontroller OS (OS for Mini Electronic Hardware)
- BIOS OS
- etc.


OS สามารถ Boot ผ่านอุปกรณ์ดังนี้ได้
- Flash Drive บูตผ่านพอร์ต USB
- Optical Disc Drive บูตผ่านพอร์ต USB, IDE, SATA
- Harddisk บูตผ่านพอร์ต USB, IDE, SATA, eSATA


BIOS OS
TUI BIOS OS (Text User Interface Basic Input Output System Operating System)

GUI BIOS OS (Graphic User Interface  Basic Input Output System)
- GUI UEFI BIOS
- Extensible Firmware Interface (EFI)


ลำดับการ Boot OS
- BIOS
- Boot Loader
- Partition
- OS, Format File System
- Driver
- Application Software
- Other

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม